Aktualności

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
Zakup infrastruktury B+R w przedsiębiorstwie Woźniak Mateusz MEBLE "MATIM" zlokalizowanym w Ostrowie Wielkopolskim
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski

 

POBIERZ               POBIERZ              POBIERZ
Zapytanie - maszyny do szycia   Zapytanie - system rozkroju podajnik system projekcji i oprogramowanie   Zapytanie - sprzęt pomiarowy

 

 

Informacje o wyłonieniu dostawców

 

POBIERZ               POBIERZ              POBIERZ
Wyłonienie dostawcy maszyn   Wyłonienie dostawcy maszyn pomiarowych   Wyłonienie dostawcy system rozkroju